Unknown image
Hovedinnhold
Kom i gang

Seks tips til deg som vurderer tilbygg på huset

Et tilbygg er en utvidelse av boligen, og du øker med det grunnflaten. Det kan være et ekstra soverom, stue, bad, inngangsparti eller til og med en ny veranda. Bygges det på med en etasje på eksisterende konstruksjon, defineres det som påbygg.
Vurderer du tilbygg bør du først starte med å kartlegge behovet. Hvis dere er flere som bruker boligen, snakk sammen og finn løsningene dere ønsker og har behov for i fellesskap.
Vurderer du tilbygg bør du først starte med å kartlegge behovet

1. Sjekk utnyttelsesgraden

Før du setter i gang er det viktig at du sjekker utnyttelsesgraden på tomten. Ta et eksempel med en tomt på ett mål, hvor du har en utnyttelsesgrad på 30 prosent. Da kan du ikke bebygge tomten med mer enn 330 kvadratmeter i grunnflate. Husk at all bygningsmasse på tomten, som garasje og andre oppførte bygninger, skal tas med når du skal finne ut hvor mye tomt du har utnyttet.
Du sjekker den tillatte utnyttelsesgraden i kommunens reguleringsplaner. Dette kan du som regel finne ut av ved å ta en telefon til kommunen. Flere kommuner har også ordninger med at du kan møte opp en gang i uka og stille spørsmål til plan- og bygningsavdelingen.

Hvis det viser seg at du er helt på grensen for utnyttelsesgrad må du søke dispensasjon, noe som blir en merkostnad for byggeprosessen.

2. Behov for arkitekt?

Ofte kan boligen i seg selv være for liten. Tenk gjerne litt utenfor boksen når nytt tilbygg planlegges.
Det faktiske behovet bør defineres før dere setter i gang. Se da nødvendigvis ikke bare på hva dere vil ha, men det totale behovet i sammenheng med det nye tilbygget. Kanskje det også er mulig å gjøre endringer i eksisterende bolig for å oppnå det dere har behov for?
Om dere trenger et ekstra soverom, må ikke det nødvendigvis ligge i tilbygget. Det går også an å flytte rom fra det eksisterende huset over i tilbygget, slik at soverommene for eksempel ligger samlet i den gamle delen.
Det viktigste er å være enige i forkant om hva dere ønsker å oppnå med et tilbygg.

3. Store endringer betyr totalrenovering

Et nytt tilbygg skal tilfredsstille dagens tekniske krav. Det betyr eksempelvis tykkere vegger for mer isolasjon og bedre vinduer. Selv om du har et hus fra 1980-tallet, gjelder dagens tekniske krav for tilbygget som settes opp. Men pass på når du først er i gang: gjør du så store endringer på det opprinnelige bygget at det klassifiseres som en totalrenovering, vil dagens krav gjelde for hele boligen. Det er ikke nødvendigvis en ulempe.
Selve renoveringen vil koste mer, men du får også en billigere bolig å bo i. I stedet for å bruke masse penger kun på tilbygget, kan du også bygge om den eksisterende boligen. Da vil du få en helt annen bolig med godt inneklima og mye høyere komfort.
Med totalrenovering kommer du ikke utenom at mye må rives. Steddy ønsker å sette fokus på bærekraftige valg i alle byggeprosesser. Kanskje er det materialer du kan bruke på nytt? Eller vinduer som kan brukes i garasje eller drivhus? Når du tar bærekraftige valg handler det også om hvilke produkter og materialer du velger til det nye bygget, og at arbeidet utføres av seriøse håndverksbedrifter.

4. Kan du bygge uten byggesøknad?

1. mai 2021 kom nye regler som skulle gjøre det enklere å sette opp et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten å søke. Vær imidlertid klar over at dette er en sannhet med særdeles store modifikasjoner.
Alle reguleringsplaner, planer og verneplaner overstyrer disse 15 kvadratmeterne. Først må du sjekke at ikke noe annet er styrende for det du har lyst til å bygge. I stort sett alle tilfeller er det en reguleringsplan som ligger til grunn.
Ta en telefon til kommunen for å høre om det er egne regler som gjelder for ditt område.

5. Hva koster et tilbygg?

Hvor mye du må regne med i kostnader for et tilbygg er avhengig av hvor mye du skal bygge, hva slags rom som skal bygges og hvordan tomten din er. Snakk med Steddy sine fageksperter for å finne ut av omtrentlig kvadratmeterpris basert på dine behov. Prosessen fra planlegging og grunnarbeid til ferdig tilbygg er den samme uansett om du velger å bygge 5 eller 25 kvadratmeter, derfor vil et lite tilbygg ha høyere kvadratmeterpris enn et større. Ønsker du nytt bad eller våtrom i tilbygget øker det også kostnaden.
Ligger boligen din i et gammelt villastrøk, kan det også bli et fordyrende ledd. Det er ikke garantert at du får lov til å bygge og det er heller ikke uvanlig at tilbygget må tegnes om for å få søknaden godkjent.

6. Tilbygg på gammelt hus

Bor du i et gammelt hus og ønsker mer plass? Da er det ikke alltid like lurt å prøve å fortsette i samme, gamle byggestil.
La det gjerne være et tydelig skille i arkitektonisk uttrykk mellom det gamle huset og tilbygget. Det kan være godt nok at du nærmest setter en boks inntil, og med det bryter helt med den gamle stilen og lettere får søknaden gjennom. Da er det tydelig hva som er den gamle og hva som er den nye delen av boligen.
Sjekk reguleringsplanen nøye om hva som faktisk er godtatt. Og ikke minst, gjør deg kjent i området. Se hvordan andre har laget tilbygg, det skaper presedens for at du skal få gjennom det du har lyst til.

Spørsmål og svar

Hva er forskjell på tilbygg og påbygg?

Når er tilbygg søknadspliktig?

Hvor mye mer kan du bygge på tomten?

Kan tilbygg bli definert som totalrenovering?

Hvor mye koster et tilbygg?

Steddy fagekspert

Vi hjelper deg

Send oss en beskrivelse av jobben du ønsker å gjøre, samt bilder av boligen. Deretter tar vår fagekspert kontakt med deg for en prat om prosjektet. Når dere sammen har kommet frem til en dekkende beskrivelse av hva som skal gjøres, sendes prosjektet videre til en av våre kvalitetssikrede håndverkspartnere, og du mottar et konkret tilbud på jobben.

Høy kvalitet i alle ledd

Med Steddy får du kvalitet i alle ledd. I prosjekter med påbygg eller tilbygg, jobber våre håndverkere alltid med kvalitetsleverandører for alt prosjektet trenger. Blant annet Rockwool, Glava, Nordan, Moelven Wood, Pretre, som leverer ferdig produsert reisverk til bolig, Hunton Fiber, Bewi Insulation, Masonite Beams, MMC Trading og Saint-Gobain Byggevarer.