Personvern hero bilde
Hovedinnhold
Kom i gang

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Steddy.no og tilknyttede applikasjoner

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av steddy.no og tilknyttede applikasjoner (samlet de "Digitale Tjenestene"). De Digitale Tjenestene bidrar til å formidle håndverkstjenester fra tredjepartsbedrifter ("Håndverksbedrifter").
Personvernerklæringen retter seg mot forbrukere og ansatte/kontaktpersoner hos Håndverksbedrifter og samarbeidspartnere som benytter de Digitale Tjenestene.
Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til de Digitale Tjenestene er Steddy AS, org. nr. 929 137 116 ("Steddy"). Se vår kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen. Steddy tar personvern på alvor, og behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning ("GDPR") og gjeldende personvernregler.

2. Formål, kategorier personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke kategorier personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Innlogging med MesterID

Registrering og administrasjon av brukerprofil

Formidle kontakt og oppdrag med Håndverksbedrifter

Kommunikasjon med bruker

Registrere, lagre og tilgjengeliggjøre dokumentasjon om boligen

Analyse, utvikling og tilpasning av de Digitale Tjenestene

Fakturering og regnskap

Hindre, begrense og følge opp misbruk av de Digitale Tjenestene

Markedsføring av de Digitale Tjenestene i eksterne kanaler

Sende persontilpasset informasjon til bruker

Overholdelse av lovpålagte plikter

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Vi utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering.
Håndverksbedrifter og tilknyttet personell vil ha tilgang til personopplysninger som beskrevet i punkt 2 i personvernerklæringen. Dersom Steddy formidler personopplysninger til tredjepart, f.eks. Håndverksbedrifter, vil disse ha et selvstendig ansvar for sin videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre eksterne tjenester og nettsteder som det er lenket til fra de Digitale Tjenestene.
Steddy benytter Mestergruppen AS som leverandør av IT-tjenester og Mestergruppen AS opptrer da som databehandler på vegne av Steddy. Mestergruppen AS vil ha tilgang til personopplysninger i den grad dette er nødvendig i henhold til oppfyllelse av kontrakten med Steddy. Mestergruppen AS opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks og er lokalisert i Norge. Personopplysningene vil ikke overføres til land utenfor EU/EØS.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter som gjelder for Steddy. Personopplysningene vil etter dette bli slettet eller anonymisert.
Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. Du kan stille spørsmål og/eller utøve dine rettigheter ved å benytte kontaktinformasjonen under punkt 9.

Trekke samtykke tilbake

Be om innsyn

Be om retting eller sletting

Dataportabilitet

Rett til begrensning eller til å protestere

Klage til tilsynsmyndigheten

6. Sikkerhet

Steddy har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Alle som jobber i Steddy, er underlagt taushetsplikt.
Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Informasjonskapsler

De Digitale Tjenestene benytter informasjonskapsler («cookies») for at tjenestene skal fungere, for å skreddersy opplevelsen din, for å analysere og forbedre siden og for å tilby relevant markedsføring. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din når du åpner en nettside. Man kan dele cookies inn i cookies som er nødvendige for alminnelig bruk av nettsiden («nødvendige cookies»), og cookies som innhentes av tekniske, analytiske eller markedsføringsrelaterte formål («frivillige cookies»). Personopplysninger som registreres er f.eks. hvilke sider du besøker, hvilke linker du trykker på, hvilken teknologi du benytter, hvor mye tid du bruker i de Digitale Tjenestene, informasjon om hvorvidt nyhetsbrevet har blitt åpnet eller ikke, IP-adresse og lignende. Basert på IP-adresse eller andre former for lokalisering blir geografisk posisjon registrert.
Når du benytter de Digitale Tjenestene, må du godkjenne eller avvise bruken av såkalte frivillige cookies. Du kan også endre dine samtykker, herunder evt. trekke disse tilbake, ved bruk av cookies-panelet som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Dersom du ikke ønsker å legge igjen såkalte nødvendige cookies kan du selv administrere dette i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at en blokkering av nødvendige cookies vil redusere brukervennligheten på nettsiden. For en fullstendig oversikt over hvilke cookies som innhentes og behandles ved bruk av våre nettsider, henvises det til Steddy sin cookie-policy.

8. Endringer

Steddy vil oppdatere personvernerklæringen ved behov, eksempelvis ved endringer i regelverk eller Steddy sine behandlingsrutiner. Våre nettsider vil alltid inneholde den sist oppdaterte versjonen av personvernerklæringen.

9. Kontakt oss

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:
Steddy AS, org. nr. 929137116
Postadresse Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Dersom du har spørsmål knyttet til Steddy sin behandling av dine personopplysninger eller du har behov for bistand knyttet til å utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du kontakte:
Kenneth Dahle på tlf.: 918 63 200 eller e-post: kenneth.dahle@steddy.no
Du kan også kontakte personvernrådgiver i vårt morselskap Mestergruppen AS på e-post: personvern@mestergruppen.no