Personvern hero bilde
Hovedinnhold

Brukervilkår

Brukervilkår for sluttkunder

Brukervilkår

På denne siden finner du informasjon om vilkår for tilgang til og bruk av steddy.no.

1. Generelt

2. Digitale tjenester

3. Steddy-garantien

4. Bruk av digitale tjenester

5. Betaling

6. Innhold, ansvarsfritak og -begrensning

7. Mislighold

8. Immaterielle rettigheter

9. Skadeløsholdelse

10. Overføring

11. Tvister

12. Kontaktinformasjon