Personvern hero bilde
Hovedinnhold
Kom i gang

Brukervilkår

Brukervilkår for sluttkunder

Brukervilkår

På denne siden finner du informasjon om vilkår for tilgang til og bruk av steddy.no.

1. Generelt

2. Digitale tjenester

3. Steddy-garantien

4. Bruk av digitale tjenester

5. Betaling

6. Innhold, ansvarsfritak og -begrensning

7. Mislighold

8. Immaterielle rettigheter

9. Skadeløsholdelse

10. Overføring

11. Tvister

12. Kontaktinformasjon