Hovedinnhold
Kom i gang
Daglig leder i Areal Entreprenør foran pc:n

Slik får din håndverksbedrift økt prosjektkontroll og bedre økonomi 

Drømmer du om en enklere hverdag og systemer som hjelper bedriften din med å øke lønnsomheten, drifte bedre og få flere kundeoppdrag av høy kvalitet? Areal Entreprenør i Drammen har fått en ny arbeidshverdag etter at de ble med som kjedepartner i Norges nye håndverkskjede, Steddy.

Bli kjent med en av Steddy sine kjedepartnere

På det lyse og luftige kontoret til Areal Entreprenør i Drammen sentrum er stemningen god og aktivitetsnivået høyt. Siden bedriften ble kjedepartner i Steddy sommeren 2023, har entreprenøren tatt i bruk flere nye systemer som bidrar til bedre drift og økt lønnsomhet. Steddy sin egenutviklede digitale plattform er et komplett system og et arbeidsverktøy som effektiviserer arbeidshverdagen.
For daglig leder i Areal Entreprenør, Sten Markussen Krogh, starter nå arbeidsdagen med en sjekk innom Steddy-plattformen for å se hva som er siste nytt på Areal sine aktive prosjekter, samt om det har kommet inn noen nye kundeoppdrag fra Steddy.no.
– Fordelen med å være håndverkspartner i Steddy, er at vi får en bedre oversikt over hva som skjer på prosjektene. Vi har fått et komplett system for å følge opp kundene våre fra de sender første forespørsel, til prosjektet er ferdigstilt og betalt, forklarer Sten og scroller seg nedover oversikten av prosjekter og legger til:
– I tillegg får vi tilgang til nye kundeoppdrag som allerede er gjennomgått og kvalitetsikret av Steddy sine egne fageksperter.
– Vi får tilbakemelding fra kundene våre på at de aldri har opplevd dette nivået av profesjonalitet før. Med Steddy sin plattform er alt av dialog, tilbud og dokumentasjon samlet på ett sted.
Vil du vite mer om å bli kjedepartner i Steddy? Les mer her
"Vi har fått et komplett system for å følge opp kundene våre fra de sender første forespørsel, til prosjektet er ferdigstilt og betalt."
Steddy håndverker med ipad

Kvalitet i alle ledd

Steddy er en ny håndverkskjede for rehabilitering og oppussingsmarkedet som er etablert av Mestergruppen. Steddy samler de mest kvalitetsbevisste ROT-håndverksbedriftene, og gir dem effektive verktøy for å gjøre hverdagen enklere, mer forutsigbar og lønnsom. Samtidig får privatkunder enklere tilgang til dyktige håndverkere, og en større trygghet for sluttresultatet. Steddy vil i løpet av 2023 ha nasjonal dekning.
Areal Entreprenør har tidligere testet “de fleste tilbydere av formidling av håndverkeroppdrag”. Da Steddy kom på banen, var den høye kvaliteten og tilbud om gode systemer to av tingene som vekket interesse.
– Der de fleste andre kun er opptatt av økonomi i eget selskap, er Steddy faktisk opptatt av kvalitet. Både for kundene og for oss håndverksbedrifter. De gjør research på kundeoppdragene før de sendes videre til kjedepartnerne, forklarer Bjørn-Sivert Haldorham, leder for logistikk og kalkyle i Areal Entreprenør.
Unknown image
Unknown image
Unknown image
Unknown image
Både oppdrag som formidles via Steddy.no og oppdrag som kommer direkte til kjedepartnerne opprettes som prosjekter i den digitale Steddy-plattformen.
For å heve standarden på oppdragene som blir gjort tilgjengelig, går fageksperter i Steddy gjennom, og kvalifiserer alle innkommende oppdrag fra Steddy.no. Fagekspertene er håndverkere og ingeniører med bred erfaring innen bygg og anlegg.
Fagekspertene tar kontakt med privatkunden for en gjennomgang av prosjektet, kartlegger potensialet i prosjektet, og hvilke muligheter som finnes med budsjettet kunden har. Først når dette er gjort sendes oppdraget videre til kjedepartnerne, som står fritt til å ta de oppdragene som passer dem best.
Vil du vite mer om å bli kjedepartner i Steddy? Les mer her

Effektiv arbeidshverdag og et kvalitetsstempel på håndverksbedriften

For Areal Entreprenør betyr partnerskapet med Steddy at arbeidshverdagen har blitt enklere. Steddy sine systemer automatiserer flere manuelle arbeidsoppgaver, og prosjektgjennomføringen er standardisert. Det forenkler blant annet tilbudsskriving, prosjektgjennomføring og fakturering
– Sammen med Steddy klarer vi å lage gode rutiner for oss selv - og faktisk bruke dem. Vi får full kontroll på alle prosjekter. Det gir oss sunn økonomi, fornøyde kunder og en mer strukturert hverdag, forteller Sten.
– Vi klarer å få med oss alle løse tråder som kanskje tidligere ikke hadde blitt oppdaget, legger Bjørn-Sivert til.
Skulle det oppstå tvister mellom kunde og håndverker, har Steddy felles reklamasjonshåndtering for å ivareta begge parter og bidra i eventuelle tvister for å sikre en ryddig prosess for alle.
For Sten og Bjørn-Sivert, handler samarbeidet med Steddy mye om å få et ekstra kvalitetsstempel tilknyttet bedriften.
– Jeg vil absolutt anbefale andre håndverksbedrifter å inngå en avtale med Steddy. Det tror jeg vil gi gode muligheter fremover.
Steddy kjedepartner

Vil du bli en del av noe større?

Steddy er en landsdekkende kjede med fokus på å skape kvalitet og heve tilliten til hele bransjen. Ved å være en del av Steddy får du tilgang til et fellesskap med flere dyktige håndverksbedrifter, samt verktøy for kompetanseheving innen bygg og anlegg gjennom Steddy-skolen. Les mer her