Hovedinnhold
Kom i gang
Arkitekt tegner ved bord

Vi hjelper deg visualisere og realisere boligdrømmen

Drømmer du om å gjøre en liten endring på fasaden, gjøre boligen større eller kanskje bygge nytt og mer funksjonelt inngangsparti? Våre partnere innen arkitektur og teknisk rådgivning hjelper deg med alt fra første skisser til detaljerte byggmeldingstegninger, energirådgivning og byggesøknader.
Går du med tanker om endringer du har lyst å gjøre i boligen din? Vi kan hjelpe deg å visualisere både konkrete tanker og mer løse ønsker og drømmer. Med en konkret skisse er det enklere å vurdere om en tanke eller drøm er realistisk å gjennomføre. Du får også et bedre grunnlag for å bestemme deg for å gå videre i prosessen.

Dette kan vi hjelpe deg med

Våre partnere innen arkitektur, prosjektering og teknisk rådgivning kan levere både komplett prosjektering eller enkelttjenester til ditt prosjekt. Vi kan hjelpe deg med:
• Skisser og byggemeldingstegninger
• Byggesøknad
• Energiberegning og energiattest
• Brannkonsept og branntekniske tegninger
• Arbeidstegninger
• Sjekk av tegninger og interiørkonsept.

Forskjellen på skisse og byggemeldingstegning 

Om du har behov for skisser eller ønsker å gå rett til byggemeldingstegninger, avhenger av hvor langt prosjektet er kommet i forhold til formgivning og om du allerede har besluttet hvilken løsning du ønsker.
Skisser utarbeides med hensyn til kvaliteter på tomt, planløsning og det arkitektoniske uttrykket sett i sammenheng med omgivelsene – og selvfølgelig med utgangspunkt i dine ønsker. Her sjekker arkitektene overordnede føringer på tomt for å ha et godt grunnlag til utarbeidelse av skisser, uten at vi nødvendigvis går inn i detaljer i prosjektet. Skisseleveransen kan variere fra prosjekt til prosjekt - fra en enkel konseptskisse, til mer detaljerte skisser. Det viktigste er at dere får nok informasjon til å kunne bestemme dere for å gå videre i prosessen.
Detaljeringsgraden blir vi enige om før oppstart av tegning.
En byggemeldingstegninger derimot, er gjerne basert på skisseprosjekt, men er kontrollert i henhold til de juridiske krav som forventes i en byggesak.
Unknown image
Unknown image
TIPS!

Skal du bygge nytt eller gjøre store endringer? Snakk med en energirådgiver

Skal du gjennomføre endringer i boligen din, kan det være lurt å se på hvilke energitiltak dere kan gjennomføre samtidig. For å finne ut hvilke tiltak som kan lønne seg, anbefaler vi å snakke med en energirådgiver. Rådgiveren vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke. Videre vil du motta en oversikt over tiltakene du bør gjøre for å redusere energibruken, samt en prosjektplan. Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak dere skal gjennomføre. Arkitekten hjelper dere inkludere valgte tiltak i de videre planene.

Vi hjelper deg med byggesøknadene

Forvirret over alle byggesøknadene? Med en arkitekt eller teknisk rådgiver på laget trenger det ikke være så vanskelig. Våre partnere innenfor arkitektur og prosjektering har lang erfaring innen søknadsarbeid og leverer byggesøknader i hele landet, og kan stå som ansvarlig søker i ditt byggeprosjekt innen tiltaksklasse 1 og 2.
Vår standardleveranse for byggesøknad(ett-trinns søknad) inkluderer:
• Kontroll av tiltaket i forhold til plan og lovverk
• Avklaring om hvorvidt dispensasjonssøknader er nødvendige
• Skjematikk
• Nabovarsel, utsendelse av nabovarsel og oppfølging av merknader
• Ansvarsrett ansvarlig søker
• Ferdigattest
I tillegg kan du velge mellom en rekke tilvalg, som blant annet:
• Rammesøknad
• Igangsettingstillatelse
• Søknad om bruksendring
• Midlertidig brukstillatelse
• Klage på vedtak
TIPS!

Bestill en komplett leveranse av arbeidstegninger

En komplett leveranse av arbeidstegninger fra våre partnere ivaretar helheten og kvaliteten i prosjekteringsgrunnlaget for ditt prosjekt. Ved en komplett leveranse har vi som prosjekterende full kontroll og oversikt over alle deler i prosjekteringen og kan følgelig erklære de nødvendige ansvarsrettene for prosjektet. Alt prosjekteringsansvar er samlet hos en aktør, noe som igjen letter arbeidet for deg som ansvarlig søker. En prosjekterende aktør skaper også forutsigbarhet i fremdriften på prosjekteringen. Dette vil totalt sett også være lønnsomt for økonomien for prosjekteringen.
Steddy fagekspert

Drømmeboligen, fra A til Å

Med Steddy får du alle fagpersonene du trenger til jobben samlet på ett sted, fra arkitekt og energirådgiver til en dedikert prosjektleder og håndverkere.
Hos oss møter du erfarne fageksperter med omfattende byggkompetanse som gir deg uforpliktende rådgivning om prosjektet ditt før oppstart.