Prismodeller hero bilde
Hovedinnhold

Prismodeller

Prismodeller

Det er tre ulike måter å prise et prosjekt på: fastpris, prisoverslag eller uforpliktende prisantydning. Hvilken prismodell som benyttes påvirker hva sluttfakturaen kan bli og hvordan prosjektet faktureres.

Fastpris

Prisoverslag

Uforpliktende prisantydning

Endringer