Steddy er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi jobber hele tiden med å forbedre oss og bransjen, og Miljøfyrtårn-sertifisering er et viktig steg på veien.
I Steddy jobber vi målrettet med å finne de mest miljøvennlige løsningene som kjede, i enkeltbedrifter og i prosjekter. Når kunder kontakter oss gir fagekspertene våre råd og løsningsforslag som skal gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg. Vi jobber også med hvordan vi som kjede kan finne gode løsninger som hver enkel kjedepartner kan ta i bruk for å minimere sitt miljøavtrykk. Det aller første vi anbefaler er at hvert enkelt selskap blir miljøfyrtårnsertifisert. Du kan lese
mer om sertifisering her
.
Innen bærekraft har Steddy tre fokusområder: rådgivning, byggeplass og arbeidsliv.
Bærekraftig rådgivning
Steddy skal bistå med rådgivning om energi- og livssyklus for boliger og vise effekten av tiltak. Vi arbeider med et konsept for å standardisere løsning, produkt og pris. Dette er for å utvikle gode byggevareløsninger og fremheve årskostnad mot vedlikeholds intervall samt levetid.

Bærekraftig byggeplass
Steddy skal utarbeide standardiserte arbeidsmetoder for å sikre smartere og mer effektivt arbeid, dokumentasjon og leveranse. Vi etablerer prosesser og verktøy for avfallshåndtering som sikrer sortering- og gjenvinningskrav, og skal bistå med å redusere utslipp på byggeplassene.

Bærekraftig arbeidsliv
Steddy skal sikre gode arbeidsforhold for kjedepartnere, underentreprenører og samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving. Steddy har som mål å heve statusen til yrkesfaglig utdannelse og arbeidsliv for å øke mangfold og likestilling i bransjen.
Om Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. I Norge finnes det mer enn 7900 bedrifter som er Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn ble anerkjent av EU i 2017.
Kontakt oss
Org. nr. : 929137116