Hovedinnhold
Kom i gang
En jente som sitter og tegner på gulvet
Etterisolering
Energitiltak

Spare strøm? Her er ni energitiltak som kan lønne seg

Sist oppdatert 03.01.2024
Enklest er det å skru av varmen, men flere energitiltak kan gjøres både for å redusere strømforbruket og unngå varmetap i huset.
Det siste året har vi fått en bevisstgjøring rundt strømbruk. Norge er på Europatoppen med desidert høyest strømforbruk per innbygger. Vi kan gjerne si at mye av forklaringen ligger i at vi har hatt billig strøm, men vi eier samtidig stadig mer som krever energi.
Energibesparelse bør du ikke bare se i form av kroner og øre som er spart, men hva som er redusert i kilowatt. Altså det totale strømforbruket.
Derfor er det sunt å tenke over hva vi faktisk bruker strøm på. Vårt råd er at du ikke fokuserer på hva du skal spare i kroner og øre, men hvor mange kilowatt du kan redusere strømforbruket med.
Her er ni tips til ulike energitiltak du kan gjøre hjemme for å energieffektivisere boligen.
Fasade med stort vindu

1. Bytte vinduer

Flere tiltak kan gjøres for å etterisolere boligen. En av de enkleste, men likevel en av de mest effektive løsningene, er å bytte til tre-lags vinduer. Vinduer er det svakeste punktet på hele veggen. Det kommer det alltid til å være. Nye vinduer er stort sett den enkleste måten å spare strøm på. Se hvor mye du kan spare på å bytte vinduer.

2. Etterisolering

Anbefalingen er at det etterisoleres minst ti centimeter. Foruten å isolere fra utsiden er det også mulig å isolere veggen på innsiden. Dette er tiltak som også kan hjelpe mye.
Eldre hus er mer trekkfulle fordi de ofte mangler vindsperre. Det er derfor veldig effektivt å tette for luftgjennomstrømming bak ytterkledningen på huset med vindsperre. Hvis du etterisolerer med ti centimeter, men ikke har montert vindsperre, får du begrenset reduksjon av varmetap.
Hvis du bare setter på en vindsperre, så får det ganske så nøyaktig samme effekt som de ti centimeterne med ekstra isolasjon uten vindsperre.
Har du kaldt loft bør det også etterisoleres, og er et av de enkleste og mest effektive tiltakene du kan gjøre for å redusere energitapet.

3. Totalrenovering

Har du et gammelt hus og trenger å gjøre mange inngrep? Slike endringer av boligen kan faktisk falle inn under klassifiseringen totalrenovering. Da skal nyeste byggetekniske forskrifter følges for hele bygget.
Det er flere fordeler enn ulemper hvis et eldre bygg må totalrenoveres til ny byggestandard. Ikke minst får du et hus som holder på varmen, og krever langt mindre energi. Blant kravene i forskriftene er at det skal benyttes minst 20 centimeter isolasjon i vegg, og minst 30 centimeter i tak. Det er egne krav til våtrom, rom som brukes til varig opphold, brannsikkerhet og ventilasjon.
Oversiktsbilde av et moderne hus bak noen trær
Oversiktsbilde av et moderne hus bak noen trær

4. Få styring på varmen

Du kan få smartere hus uten for store investeringer. Du kan for eksempel få bedre kontroll over varmtvannsberederen, panelovner og gulvvarmen. Med smartere styring bruker du ikke strøm når det ikke er behov. De varmer seg opp til tidspunktene du ber om det, og skrur seg ned når det ikke er noen i boligen, eller om natten. Disse styringsenhetene er blant de enkleste strømtiltakene du kan installere selv.

5. Bytt til moderne vedovn

Har du en gammel peisinnsats og bytter den ut med en moderne vedovn, går du fra 50 prosent virkningsgrad til mellom 80-90 prosent med ny ovn. Velger du i tillegg en stor vedovn med kleberstein, lagres varmen i mange timer etter at du har fyrt opp.
Med de nye energikravene i byggetekniske forskrifter (TEK 17) ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Det betyr ikke at du må ha en vedovn installert, men du skal ha skorsteinspipe, slik at du ved behov enkelt kan få på plass en vedovn i ettertid.
Det var i noen år tillatt å sette opp bolig med kun elektrisk oppvarmingskilde, uten skorstein, men dette er det i de fleste tilfeller nå slutt på. Kravet om skorstein gjelder imidlertid ikke for småhus dersom boligen oppfyller kriteriet til passivhus eller har vannbåren varme.

6. Balansert ventilasjon

Et annet, svært effektivt tiltak for energibesparelse er balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette kan stort sett ettermonteres, selv om det krever litt arbeid.
Hvis du har et litt eldre hus med kaldloft, kan du gjøre veldig mye bare der. Ventilasjonsanlegget kan ligge åpent på kaldloftet, hvor man  trekker ventilasjonskanalene til de ulike rommene, til og med ned til kjelleren om ønskelig. Du gjenvinner eksisterende varme, så dette gir stor effekt.
I tillegg får man med balansert ventilasjon bedre luftkvalitet i boligen.

7. Vannbåren gulvvarme

Energiforbruket kan reduseres betydelig med vannbåren varme. Men det er en større investering, og kan være mer omfattende å etterinstallere hvis du har et litt eldre hus. Det er imidlertid fullt mulig å få til, og du har flere alternativer:
Mest omfattende er bergvarme. Da bores det og hentes ut varme fra grunnfjellet. Et rimeligere alternativ er luft til vann-varmepumpe.
Vannkappe til vedovnen er også et interessant alternativ. Det ser ut som en standard vedovn, men det går to rør inn og sørger for en sirkulasjonssløyfe gjennom ovnen.

8. Solfangere på taket

En solfanger absorberer varmen fra sollyset og overfører varmen til vann, mens solceller omgjør sollyset til elektrisk energi. For energibesparelse har energirådgiverne i Steddy mer tro på solfangere, da man gjerne øker strømforbruket når det produseres enda mer strøm fra et solcellepanel. Hensikten her skal være å redusere energiforbruket.
Solfangere er spesielt egnet hvis huset har vannbåren varme fra før, eller hvis du bruker mye varmtvann. Har du solfangere kan du for eksempel kombinere med vannkappe på vedovn. En styringsenhet vil da velge varmekilden som er mest gunstig.

9. Drenering av kjeller

For å holde energiforbruket nede, må du også klare å holde varmen inne i boligen.
Vi kommer ikke unna den kalde kjelleren. Noen har dårlig drenering, mens enkelte hus mangler drenering helt. Drenering med trykkfast isolasjon er noe som sterkt anbefales.
Er det ikke mulig å grave på utsiden av kjelleren, finnes det andre muligheter for en tørr kjeller. Du kan drenere fra innsiden. Dette gjøres med nett av bittesmå elektroder som sender strøm inn i kjellermuren. Det bruker ikke mye strøm. Relativt svak spenning presser fuktigheten ut av muren.
Kjellergulv er også noe av det du har mest igjen for å isolere. Det krever en del manuelt arbeid hvis du må pigge opp og senke gulvet ned for å få på isolasjon uten å miste takhøyde, men denne isoleringen gir også god effekt for nettopp energibesparelse.
Steddy fagekspert som står lent mot en vegg

Vi hjelper deg

Send oss en beskrivelse av jobben du ønsker å gjøre, samt bilder av boligen. Deretter tar vår fagekspert kontakt med deg for en prat om prosjektet. Når dere sammen har kommet frem til en dekkende beskrivelse av hva som skal gjøres, sendes prosjektet videre til en av våre kvalitetssikrede håndverkspartnere, og du mottar et konkret tilbud på jobben.